นาฏศิลป์

Keyword: พบ 2998 ข้อมูลเรียง

 การแสดง ฟ้อนเอิ้นขวัญ
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ละครเรื่อง ศรีธรรมาโศกราช
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมภพ จันทรประภา
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: อัปสร พกุลานนท์

เปิดดู
 อิทธิพลละครเสภาที่มีต่อละครเรื่องไกรทอง ตอนไกรทองอาสา ของกรมศิลปากร
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธนกร สุวรรณอำภา
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 วิเคราะห์กระบวนท่ารำฉุยฉายฮเนา ตามรูปแบบละครวังสวนกุหลาบ
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 รำขี่ม้าแผงในการแสดงลิเก
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุขสันติ แวงวรรณ และคณะ
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ระบำแววพัชนี
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไชยอนันต์ สันติพงษ์ และคณะ
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ระบำลีลาลายสังคโลก RA-BAM-LEE-LA-LAI-SANG-KSA-LOK
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อโนทัย ส้มอ่ำ และคณะผู้วิจัย
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ระบำเบญจรงค์ Benjarong Dance
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เหมือนขวัญ ดีสมจิตร
ปีที่พิมพ์: 2556

เปิดดู
 ระบำ ตะเลาะเซมัง
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร และคณะผู้วิจัย
ปีที่พิมพ์: 2555
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 วิจัยสร้างสรรค์ ผลงานชุดระบำลีลาชาชัก
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุณี ลิมป์ปิยพันธ์, พรทิพย์ มหันตมรรค และคณะ
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 คู่มือแบบสังเกตวัดภาคปฏิบัติ วิชานาฏศิลป์ไทย (ละคร) ศ 32208 เรื่อง ระบำย่องหงิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพนาฏศิลป์ไทย (ละคร)
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดงละครชาตรีเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก คณะอุดมศิลป์กระจ่างโชติ
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์และคณะ
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การศึกษากระบวนท่ารำนางแปลงในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ : ฉุยฉายศูรปนขา
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จินตนา สายทองคำ
ปีที่พิมพ์: 2555
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ฟ้อนสาวเอ้ดอกคูณ
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู