นาฏศิลป์

Keyword: พบ 2964 ข้อมูลเรียง

 ละครเรื่อง ศรีธรรมาโศกราช
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมภพ จันทรประภา
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: อัปสร พกุลานนท์

เปิดดู
 อิทธิพลละครเสภาที่มีต่อละครเรื่องไกรทอง ตอนไกรทองอาสา ของกรมศิลปากร
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธนกร สุวรรณอำภา
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 การแสดง ระบำชาวเขา ๒ เผ่า
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ฟ้อนเมืองแบบเต็ม
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง อรุณเบิกฟ้าห้าเชียง
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ระบำซอ
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ระบำชาวเขาเผ่าอีก้อ
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ระบำชาวเขาเผ่าลีซอ
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ฟ้อนมุ่นไหมฝ้ายงาม
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ฟ้อนม่านมุยเซียงตา ชาย-หญิง
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ฟ้อนฮอก
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ฟ้อนสาวไหมแมงบ้ง
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ฟ้อนสาวไหม
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแสดง ฟ้อนวี
ประเภท: นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู