นาฏศิลป์

Keyword: พบ 2243 ข้อมูลเรียง ละครร้องเรื่อง สาวเครือฟ้า
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ฉุยฉายหนุมานทรงเครื่อง
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สมุดภาพมรดกของแผ่นดิน เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
ประเภท: นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2547

เปิดดู
 โรงละครวังหน้า Wangna theater
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ที่ว่างในใจ โดย พิษณุ ศุภนิมิตร Peace in mind by Pishnu Supanimit
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พิษณุ ศุภนิมิตร
ปีที่พิมพ์: 2012

เปิดดู
 งานช่างศิลปกรรมและสุนทรียภาพไทย - ญี่ปุ่น Artisanship and Aesthetic of Japan and Thailand
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 การบริหารความเสี่ยงมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภท: นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิคม มูสิกาคามะ
ปีที่พิมพ์: 2548

เปิดดู
 สอิ้งทอง เล่ม 26
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สอิ้งทอง เล่ม 25
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สอิ้งทอง เล่ม 24
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สอิ้งทอง เล่ม 23
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สอิ้งทอง เล่ม 22
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สอิ้งทอง เล่ม 21
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สอิ้งทอง เล่ม 20
ประเภท: นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู