ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1741 ข้อมูลเรียง การจัดแสดงผลงานการบรรเลงดนตรีและการแสดงนาฏศิลป
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2539

เปิดดู
 บทละคอนเรื่องคาวี ตอนที่ 4 พระคาวีรบกับไวยทัต
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ปีที่พิมพ์: 2474

เปิดดู
 บทละคอนเรื่องคาวี ตอนที่ 2 ท้าวสันนุราชชุบตัว
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ปีที่พิมพ์: 2473

เปิดดู
 บทละคอนเรื่องคาวี ตอนที่ 1 ท้าวสันนุราชหานางผมหอม
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ปีที่พิมพ์: 2474

เปิดดู
 บทละคอนดึกดำบรรพ์ เรื่อง คาวี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ปีที่พิมพ์: 2471

เปิดดู
 ความเป็นมาแห่งการดนตรีไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กาญจนา แสง-ชูโต
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 สาส์นสมเด็จ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2499

เปิดดู
 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปีที่พิมพ์: 2552

เปิดดู
 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พัฒนี พร้อมสมบัติ, บรรณาธิการ.
ปีที่พิมพ์: 2546

เปิดดู
 โครงการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ : เรื่อง คู่มือช่วยค้นคว้า บรรณานุกรมเพลงสากล Classics
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์: 2552

เปิดดู
 งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อพล ธาระวาส
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: 2537

เปิดดู
 ไหว้ครูดนตรีไทย The Wai Khru ceremony in Thai classical music
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์: 2537

เปิดดู
 โหมรักโหมโรง
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อนันท์ นาคคง และ อัษฎาวุธ สาคริก, เรียบเรียง.
ปีที่พิมพ์: 2550

เปิดดู
 สดุดีจักรีวงศ์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู