ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1552 ข้อมูลเรียง พระมหากษัตริย์ประชาธิปไตย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: รัฐสภา
ปีที่พิมพ์: 2536

เปิดดู
 พระมหากรุณาเเละพระเมตตาคุณ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คฑาวุทธ อินทรทูต
ปีที่พิมพ์: 2528

เปิดดู
 บทบาทและลีลาการแสดงของพระราม
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วีระชัย มีบ่อทรัพย์
ปีที่พิมพ์: 2524

เปิดดู
 บทความบางเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเเละละครไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อุทิศ นาคสวัสดิ์
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 น.ศ.17 เพื่อคุณครูที่รัก
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: รงคมนตรี
ปีที่พิมพ์: 2517

เปิดดู
 เทิดเกียรติคุณ ท่านผู้หญิงเเผ้ว สนิทวงศ์เสนี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2529

เปิดดู
 งานมหกรรมนาฏศิลปอาเซียนครั้งที่ 3
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 งานเเสดงของศิลปินวิทยุเเละโทรทัศน์อาเซียน
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมาคมอาเซียน
ปีที่พิมพ์: 2520

เปิดดู
 โครงการวัฒนธรรมไทยคืนถิ่น 2533
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนียภาคใต้
ปีที่พิมพ์: 2533

เปิดดู
 โขน
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธนิต อยู่โพธิ์
ปีที่พิมพ์: 2511

เปิดดู
 กาญจนาภิเษกสมโภชคอนเสิร์ต
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์: 2538

เปิดดู
 เเนวทางการจัดทำคุณภาพมาตรฐานงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2541

เปิดดู
 BALINSE AND TRADITION DANCE
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถานเอกอัคราชฑูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
ปีที่พิมพ์: 2538

เปิดดู
 ASEAN ARTISTES-IN-RESIDENCE
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู