ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1345 ข้อมูลเรียง กันตรึม
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วีณา วีสเพ็ญ
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 โหมโรงดนตรีไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มนตรี ตราโมท
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 หนังสือเครื่องดนตรีไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2530

เปิดดู
 ละครหุ่นพื้นบ้าน
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิลาวัณย์ เศวตเศรนี และ คณะละครหุ่นฮอบบีฮัท
ปีที่พิมพ์: 2546

เปิดดู
 มีเพลงดนตรีเป็นชีวิต
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อุดม อรุณรัตน์
ปีที่พิมพ์: 2539

เปิดดู
 มาปันใจให้คลาสสิก2
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ดำรงค์ ธนะชานันท์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 มาปันใจให้คลาสสิก
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ดำรง ธนะชานันท์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ประวัติ ครูเสรี หวังในธรรม
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: กรมศิลปากร
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ระบำรัตนมาลี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: กรมศิลปากร
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ระบำนางสงกรานต์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: กรมศิลปากร
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ป่องเป๋อ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: กรมศิลปากร
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ชูชก
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: กรมศิลปากร
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 รำนางจันทน์ตรวจพล
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: กรมศิลปากร
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 รำฉุยฉายยอพระกลิ่น
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ผู้บันทึก: กรมศิลปากร
ปีที่บันทึก: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู