ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 1692 ข้อมูลเรียง ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ละครพูด
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เพ็ญรำไพ นพวงศ์ ณ.อยุธยา
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ละครชาตรี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อนะกุล กังวาลย์
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง รำเชิดฉิ่งศุภลักษณ์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เยาวภา เทศนาบุญ
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำศรีวิชัย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำรวย บุญญานุวัตร
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำพม่ามอญ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประทุมพร คิรีศรี
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำนกเขา
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ลดาวัณย์ การิกาญจน์
ปีที่พิมพ์: 2519

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำดาวดึงส์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เปรมฤดี เกษมสุข
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำชุมนุมเผ่าไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นาฏยา จินดาศุข
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง มโนราห์ ตอน บูชายัญ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วัฒนาลัย ธรเสนา
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ฟ้อนม่าน (ฟ้อนมุยเซียงตา)
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อาภรณ์ วงษ์สกุล
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง เพลงหน้าพาทย์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พิศพรรณ ธูสรานนท์
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง พิธีไหว้ครู
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อนุชาติ วรรณมาศ
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของระบำ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ลัดดา พุมมา
ปีที่พิมพ์: 2510

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง พิธีไหว้ครู และ ครอบโขนละคร และ ละครชาตรี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นงเยาว์ มินสุวรรณ
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู