ดุริยางคศิลป์

Keyword: พบ 2336 ข้อมูลเรียง

 อมตะดนตรี ฉลอง 80 ปี จุฬาฯ โดยวงสังคีตสัมพันธ์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์: 2540
แหล่งที่มา: สมรัตน์ ทองแท้

เปิดดู
 อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ อุษา สุคันธมาลัย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อุษา สุคันธมาลัย
ปีที่พิมพ์: 2529
แหล่งที่มา: สมรัตน์ ทองแท้

เปิดดู
 วงมโหรีประวัติศาสตร์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2528
แหล่งที่มา: อัปสร พกุลานนท์

เปิดดู
 หนังสือที่ระลึก งานวันครูมนตรี ตราโมท ประจำปี พุทธศักราช 2548
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากรและมูลนิธิมนตรี ตราโมท
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ศูนย์รักษ์ศิลป์

เปิดดู
 จังหวะหน้าทับ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน
แหล่งที่มา: ศูนย์รักษ์ศิลป์

เปิดดู
 ตำนานซอล่องน่าน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พ่อครูคำผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คำผาย นุปิง
ปีที่พิมพ์: 2557
แหล่งที่มา: ศูนย์รักษ์ศิลป์

เปิดดู
 สุนทราภรณ์วิชาการ บทความจากการสัมมนาสุนทราภรณ์วิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: โรงเรียนสุนทราภรการดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2532

เปิดดู
 สมาน (ใหญ่) นภายน ครูดนตรีศรีแผ่นดิน
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมาน (ใหญ่) นภายน
ปีที่พิมพ์: 2553

เปิดดู
 ที่ระลึกประกวดการบรรเลงดนตรีไทย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์: 2529

เปิดดู
 คีตราชัน
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เหล่าศิลปินเพลง
ปีที่พิมพ์: 2542
แหล่งที่มา: ศูนย์รักษ์ศิลป์

เปิดดู
 ครูจ้อน ไทรวิมาน ครูดนตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งบางพลี
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
ปีที่พิมพ์: 2544

เปิดดู
 สงัด ยมะคุปต์
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สงัด ยมะคุปต์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 บทเพลงพระราชนิพนธ์ 48 เพลง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา
ปีที่พิมพ์: 2561

เปิดดู
 หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็นกรณีศึกษาครูบุญช่วย แสงอนันต์ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโม ปลื้มปรีชา ประสงค์ จันทพันธ์ 2556
ประเภท: ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประสงค์ จันทพันธ์
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู