ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 1405 ข้อมูลเรียง

 เครื่องเขินลายขุด หมวดศิลปหัตถกรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ปีที่พิมพ์: 2541

เปิดดู
 คนศิลปากรกับสำนึกทางสุนทรียะ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิคม มูสิกะคามะ
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สีสันความประทับใจในการเชิดสิงโต COLORFUL AND IMPRESSION OF THE LION DANCE PERFORMANCE
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พีรวัฒน์ อินนุพัฒน์
ปีที่พิมพ์: 2561

เปิดดู
 สัญลักษณ์แห่งการประชดประชันเสียดสีสังคม SYMBOL OF SOCIAL IRONY
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิละสัก จันทิลาด
ปีที่พิมพ์: 2562

เปิดดู
 รูปลักษณ์แห่งสัญชาตญาณการปกป้อง THE APPEARANCE OF DEFENSE INSTINCT
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรัญยศ ขาวพราย
ปีที่พิมพ์: 2562

เปิดดู
 ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อนสภาวะโรคนาซิซีติส THE VIRTUAL IMAGE OF A REFLECTION IN THE NARCISSISTIC CONDITIONS
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ภัทราวดี แนงแหยม
ปีที่พิมพ์: 2562

เปิดดู
 พิมพ์นิยมแห่งความงาม Popularity of Beauty
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 จิตวิญญาณแห่งศรัทธา The Spirit of Faith
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อัญชิสา ศรีสมุทร
ปีที่พิมพ์: 2561

เปิดดู
 กิเลส ตัณหา มารแห่งจิตมนุษย์ Defilement and Passion Mara of the Mind
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: นิลยา มีศรี
ปีที่พิมพ์: 2562

เปิดดู
 ความงามในความเสื่อมสลาย
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ภัคนิจ สรณารักษ์
ปีที่พิมพ์: 2562

เปิดดู
 ศิลปะถ้ำเขาจันทร์งาม นครราชสีมา
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2532

เปิดดู
 เวลาเป็นของมีค่า กัลยานิวัฒนา
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่พิมพ์: 2527

เปิดดู
 Way of Life
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชัยนันท์ ชอุ่มงาม
ปีที่พิมพ์: 2551

เปิดดู
 กษัตริยานุสรณ์ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่พิมพ์: 2520

เปิดดู