ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 1349 ข้อมูลเรียง

 ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี 2550 Silpa Bhirasri creativity grants 2007
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2550

เปิดดู
 ศิลปกรรมทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี 2549 Silpa Bhirasri creativity grants 2006
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2549

เปิดดู
 ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2548 Silpa Bhirasri creativity grants 2005
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2548

เปิดดู
 ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2547 Silpa Bhirasri creativity grants 2004
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2547

เปิดดู
 ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2545 Silpa Bhirasri creativity grants 2002
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2545

เปิดดู
 ศิลปกรรมทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2544 Silpa Bhirasri creativity grants 2001
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2544

เปิดดู
 รายงานการสัมมนา วิวัฒนาการและวิสัยทัศน์ในงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่พิมพ์: 2544

เปิดดู
 นิทรรศการพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ประจำปีพุทธศักราช 2551: ศิลปกรรมย้อนหลัง สวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปินแห่งชาติ 2008 Special exhibition in Honor of senior artist : A Retrospective exhibition by the national artist Sawasdi Tantisuk
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร และ ครอบครัวตันติสุข
ปีที่พิมพ์: 2551

เปิดดู
 ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2546 Silpa Bhirasri creativity grants 2003
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2546

เปิดดู
 ตามรอยพระราชปณิธานในองค์ "วิศิษฏศิลปิน" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่22 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2548

เปิดดู
 เครื่องถ้วยจากแหล่งเตาเผาจังหวัดบุรีรัมย์ Ancient kiln sites in Buriram province
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2532

เปิดดู
 คู่ Couple การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่17 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 17th art exhibition by the member of the faculty of painting sculpture and graphic arts, Silpakorn University
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2543

เปิดดู
 การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่16 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 16th art exhibition by the member of the faculty of painting sculpture and graphic arts, Silpakorn University
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2542

เปิดดู
 The wall
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อดิศักดิ์ สมคง
ปีที่พิมพ์: 2556

เปิดดู