ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 725 ข้อมูลเรียง อวบสาณะเสน
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 ศิลปะร่วมสมัยไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 ศิลปวัฒนธรรมไทยกับงานเครื่องปั้นดินเผา
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2545

เปิดดู
 ศิลปประยุกต์ในกรมศิลปากร
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2550

เปิดดู
 เรือนพระกรรมสักขี เรือนพระสุรภี
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2559

เปิดดู
 เพลงชุดทำขวัญ
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ประชุมวาดภาพสำคัญในประวัติศาสตร์เล่ม 2
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์: 2521

เปิดดู
 หนังปะโมทัย หนังตะลุงภาคอีสาน
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: รัถพร ซังธาดา
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 3
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์: 2528

เปิดดู
 ศิลปินพื้นบ้านดีเด่น 2528
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์: 2529

เปิดดู
 นิทรรศการแสดงผลงาน โครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ครั้งที่ 3
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2555

เปิดดู
 นารีผู้มีคุณ เล่ม3
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อุทัยศรี ค้อคงคา, บรรณาธิการ.
ปีที่พิมพ์: 2537

เปิดดู
 แต่ง-หย้อง การแต่งกายของชาวล้านนาสมัย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลักฐาน
ปีที่พิมพ์: 2536

เปิดดู