ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 960 ข้อมูลเรียง ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ละครพูด
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เพ็ญรำไพ นพวงศ์ ณ.อยุธยา
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ระบำโบราณคดี ชุดศรีวิชัย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชวนจิต กลิ่นดอกไม้
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง เครื่องแต่งตัวโขนละคอน
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศุลีพร สังขมรรทร
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง กรรมวิธีในการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายยืนเครื่อง พระ,นาง,ยักษ์,ลิง
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อัจฉรา น่วมพิทักษ์
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ละครร้อง
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สายชล ชื่นวิเศษ
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ดนตรีในระบำโบราณคดี
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จีรพล เพชรสม
ปีที่พิมพ์: 2514

เปิดดู
 เอกสารประกอบ การสัมมนา เเละ สาธิต เรื่องนาฏศิลป์ไทย (2) โขน : ธนิต อยู่โพธิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยนาฏศิลป และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปีที่พิมพ์: 2534

เปิดดู
 สมุทรโฆษคำฉันท์ ฉบับชำระใหม่ มีเชิงอรรถและบันทึกสอบทาน พร้อมด้วยภาพถ่ายจากจิตรกรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2503

เปิดดู
 สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี An illustrated book of costumes based on hitstorical and archaeological evidence
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2513

เปิดดู
 สมบัติวรรณคดี
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2520

เปิดดู
 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางใบศรี แสงอนันต์
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ใบศรี แสงอนันต์
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 แสวง สดประเสริฐ ดนตรีไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: แสวง สดประเสริฐ
ปีที่พิมพ์: 2522

เปิดดู
 แสงดา บันสิทธิ์
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: แสงดา บันสิทธิ์, เสาวนีย์ บันสิทธิ์,
ปีที่พิมพ์: 2536

เปิดดู