ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 931 ข้อมูลเรียง เงาะป่า
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เหม เวชกร
ปีที่พิมพ์: 2527

เปิดดู
 เครื่องเเต่งตัวพระ
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 โขน
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธนิต อยู่โพธิ์
ปีที่พิมพ์: 2511

เปิดดู
 เเนวทางการจัดทำคุณภาพมาตรฐานงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2541

เปิดดู
 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วังลดาวัลย์
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 สรุปผลงานประจำปีในกรมศิลปากร
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธนิต อยู่โพธิ์
ปีที่พิมพ์: 2507

เปิดดู
 วชิราวุธานุสสรณ์
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: หอวชิราวุธานุสรณ์
ปีที่พิมพ์: 2492

เปิดดู
 เรื่อง วัฒนธรรมไทยราคาเเพง
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธนิต อยู่โพธิ์
ปีที่พิมพ์: 2505

เปิดดู
 รัตนะเเห่งจิตรกรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย์
ปีที่พิมพ์: 2556

เปิดดู
 เพลงปลุกใจ ของ กรมศิลปากร
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 พระพุทธประวัติ
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2515

เปิดดู
 บูรพาคารบูรณานุสรณ์ จากศาลากลางมณฑลปราจีน
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 บรมนิวาสราชอนุสรณ์
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย์
ปีที่พิมพ์: 2558

เปิดดู
 เทพศิรินทรานุสรณ์
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย์
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู