ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 1057 ข้อมูลเรียง ประติมากรรมกับนาฏศิลปไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ตวงฤดี ถาพรพาสี
ปีที่พิมพ์: 2518

เปิดดู
 อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์ เรื่องราวชีวิตของลูกศิษย์กับอาจารย์
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ศิลป์ พีระศรี
ปีที่พิมพ์: 2551

เปิดดู
 ศิลปะสะสม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ART COLLECTION BANK OF THAILAND)
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 WIJIT APICHATKRIENGKRAI AND THAI FOAM CONCEPT
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: WIJIT APICHATKRIENGKRAI AND THAI FOAM CONCEPT
ปีที่พิมพ์: 2534

เปิดดู
 PRINTSMIXED MEDIA EXHIBITION THAI FORM BY WIJIT APICHATKRIENGKRAI
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: PRINTSMIXED MEDIA EXHIBITION THAI FORM BY WIJIT APICHATKRIENGKRAI
ปีที่พิมพ์: 2535

เปิดดู
 หุ่นวังหน้า
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2545

เปิดดู
 สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ปีที่พิมพ์: 2525

เปิดดู
 สถาปัตยกรรมสุโขทัย Sukhothai architecture
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธาดา สุทธิธรรม
ปีที่พิมพ์: 2536

เปิดดู
 ศิลปินร่วมสมัยรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2555

เปิดดู
 การจัดแสดงสินค้าและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: Uab Sanasen
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 รามเกียริ์ ศิลปหัวโขน เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จิตร พิมพโกวิท
ปีที่พิมพ์: 2511

เปิดดู
 มหาชาติสำนวนอีสาน
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2531

เปิดดู
 มรดกร่วมทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2552

เปิดดู
 พู่กันเก่า55
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กลุ่มภู่กันเก่า 55
ปีที่พิมพ์: 2555

เปิดดู