ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 634 ข้อมูลเรียง นิทรรศการภาพถ่ายการบันทึกหลักฐานทาง สถาปัตยกรรมไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์: 2534

เปิดดู
 สถาปัตยกรรมไต
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2539

เปิดดู
 ลวดลายตัวภาพในศิลปะ
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2531

เปิดดู
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำเเหงมหาราช เเละ รวมเรื่องเมืองสุโขทัย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2525

เปิดดู
 ปืนใหญ่ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สำราญ วังศพ่าห์
ปีที่พิมพ์: 2526

เปิดดู
 ตำราวิชาช่างประดับมุก
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: หลวงวิศาลศิลปกรรม
ปีที่พิมพ์: 2497

เปิดดู
 เคลือบขี้เถ้าพืช
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เสริมศักดิ์ นาคบัว
ปีที่พิมพ์: 2536

เปิดดู
 คู่มือลายไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: โพธิ์ ใจอ่อนน้อม
ปีที่พิมพ์: 2522

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2560
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2560
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2560
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู
 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน พ.ศ.2560
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2560

เปิดดู