ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 1615 ข้อมูลเรียง

 รูปร่างแสงในจิตรกรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: อรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 พุทธสัจธรรมในงานจิตรกรรมร่วมสมัย
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์
ปีที่พิมพ์: 2561
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 พฤติกรรมการเรียนรู้ประติมากรรมขั้นพื้นฐาน
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: จีระชน บุญมาก
ปีที่พิมพ์: 2559
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 เทคนิคสีไม้ในงานจิตรกรรม
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เอกชัย ปราบปัญจะ
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 จินตภาพจากลายเส้นของเด็กชั้นปฐมวัยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กาญจนา ชลสุวัฒน์
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 โครงการวิจัยสื่อการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากศิลปินต้นแบบ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ
ปีที่พิมพ์: 2559
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแทนค่าภาพลักษณ์ในศิลปะภาพพิมพ์ในประเทศไทยระยะที่2 (Representation of images in print making art in Thailand Phase2)
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำชุดหางเครื่อง
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิศิษฐ์ พิมพิมล
ปีที่พิมพ์: 2560
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์โดยกระบวนการภาพถ่าย (Photo Lithography) และ Monoprint (สีน้ำ) ลงบนแม่พิมพ์ชิ้นเดียว
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มินทร์ลดา จักรชัยอนันท์
ปีที่พิมพ์: 2559
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การทดลองส่วนผสมน้ำยาเคลือบกับสูตรเนื้อดินปั้นนครชัยศรี
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: โอภาส นุชนิยม
ปีที่พิมพ์: 2558
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การแทนค่าภาพลักษณ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ชนิดต่างๆในประเทศไทย (Representation of images with various printing techniques in Thailand)
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
ปีที่พิมพ์: 2555
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 การใช้วัสดุนอกประเพณีนิยมในการเขียนสีน้ำ Use non traditional medium for painting water color
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ภัทรพร เลี่ยนพานิช
ปีที่พิมพ์: 2556
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 สมุกรองพื้นในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชนะโยธิน อุปลักษณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: 2553
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู
 ศิลปะสื่อใหม่ในงานศิลปกรรมร่วมสมัยกับบริบททางสังคมไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: 2553
แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดดู