ทัศนศิลป์

Keyword: พบ 1120 ข้อมูลเรียง หนังสือสื่อการเรียนรู้แรงบันดาลใจจากศิลปินต้นแบบ สำหรับเด็ก เยาวชนไทย และผู้พิการ ด้อยโอกาส โดยมีอักษรเบรล์ลและดีวีดีประกอบ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: 2555

เปิดดู
 หนังสือคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะเบื้องต้น สำหรับเด็ก เยาวชนไทย และผู้พิการ ด้อยโอกาส โดยมีอักษรเบรล์ล พร้อมดีวีดีบรรยายเนื้อหาประกอบ
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 สวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา The international symposium of monumental sculpture in celebration on the auspicious occasion of H.R.H. princess Maha Chakri Sirindhorn s 50th anniversary
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: Thanomjit Chumwong, Article.
ปีที่พิมพ์: 2005

เปิดดู
 ศิลปะสมัยรัชกาลที่ 9 นิทรรศการศิลปะไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ Art in the reign of king Rama IX Thai trends from localism to internationalism
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรุงเทพมหานคร, เจ้าของโครงการ.
ปีที่พิมพ์: 2555

เปิดดู
 สมุดภาพมรดกของแผ่นดิน เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2547

เปิดดู
 นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่ม พู่กันเก่า 57
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กลุ่มลูกศิษย์ ศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 การแสดงศิลปกรรม บันทึกไว้ด้วยลายเส้น ชวน หลีกภัย
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ชวน หลีกภัย
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 โรงละครวังหน้า Wangna theater
ประเภท: ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์, ดุริยางคศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีที่พิมพ์: ไม่ปรากฏหลักฐาน

เปิดดู
 ศิลป พีระศรี สรรเสริญ ทุติยบรรณ "สรุปผลงานของอาจารย์ศิลป พีระศรีที่อยู่ในประเทศอิตาลี" The florentine artist who founded the Thai modern art, since 1924
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: ธานินทร์ สุนทรานนท์, บรรณาธิการ.
ปีที่พิมพ์: 2551

เปิดดู
 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม"เอเชียนอาร์ต ครั้งที่ 5" โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี The 5th exhibition of new expression of Asian art hosted by Dhonburi Rajabhat university
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีที่พิมพ์: 2554

เปิดดู
 นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 The 14th Thailand art of stucco exhibition 2014
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: วิทยาลัยเพราะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่พิมพ์: 2557

เปิดดู
 นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 The 13th Thailand art of stucco exhibition 2013
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่13
ปีที่พิมพ์: 2556

เปิดดู
 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ความสัมพันธ์ไทย ญี่ปุ่น 2559 Contemporary arts exhibition under relationship Thai-Japan 2016
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ Bunditpatanasilpa Instituteและ มหาวิทยาลัยโทยามะ University of Toyama
ปีที่พิมพ์: 2559

เปิดดู
 นิทรรศการศิลปกรรม 65ปี วิโชค มุกดามณี มุทิตาศิลป์ : Rejoicing art exhibition : 65th year of Vichoke Mukdamanee
ประเภท: ทัศนศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์: 2562

เปิดดู